//

Rechten van de cliënt

Fleur Prinsen is gebonden aan de beroepscode voor relatie- en gezinstherapeuten.

In het algemeen zal worden gehandeld volgens de regels omtrent het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de behandeling zoals beschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten. Daarbij zal op geen enkele manier misbruik worden gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie.

Specifiek houdt bovenstaande in dat zij geheimhoudingsplicht heeft over datgene wat binnen de spreekkamer besproken is. Verder wordt er een dossier gemaakt van de gevoerde gesprekken. U hebt inzage in dit dossier indien u dit wenst. Er wordt geen informatie vanuit deze gesprekken met derden gedeeld zonder dat hiervoor uitdrukkelijk door de cliënt toestemming is verleend.

Indien u een klacht hebt over het werk van uw therapeut, bespreek deze dan eerst rechtstreeks met Fleur Prinsen.

Indien het niet lukt om de klacht tot tevredenheid op te lossen, kunt u zich kosteloos wenden tot het Kwaliteitsinstituur P3NL. Deze zorgt voor de verdere afhandeling van de klacht met inzet van een vaste klachtenfunctionaris. U kunt hen bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij zorgen voor bemiddeling tussen cliënt en hulpverlener.

Mochten wij er dan nog niet samen uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het RBNG.

RBNG. Dit bestaat uit een Register voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke gezondheidszorg. Binnen het RBNG functioneert een onafhankelijke tuchtcollege voor als je een klacht hebt over mij als zorgverlener.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrecht procedure. Via het telefoonnummer 0900-2437070 wordt u doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.

In een klacht moet staan:

Naam, adres en woonplaats van de klager.

Naam, voorletter en werkadres van de aangeklaagde. Verder een korte omschrijving van de klacht, zo veel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust. En tot slot een handtekening en dagtekening van de klager.