//

Praktische informatie

Wie ben ik?

Mijn naam is Fleur Prinsen (1961). Na jarenlang in Zeeland gewerkt te hebben bij de GGZ als systeemtherapeut in een instelling voor kind- en jeugdpsychiatrie, heb ik vanaf september 2012 gewerkt als systeemtherapeut bij Triversum, GGZ kinder- en jeugdkliniek te Alkmaar. Sinds mei 2014 heb ik mijn baan opgezegd en besloten om mij geheel te wijden aan het werken in mijn eigen praktijk voor en systeemtherapie. Deze praktijk is een eenmansbedrijf en is gevestigd aan huis te Hoofddorp. Ik werk graag samen met de praktijkondersteuners van de huisartsen en met collega's die net als ik een vrijgevestigde eigen praktijk hebben. 

Visie van werken

Ik werk vanuit de oplossingsgerichte manier van werken die ervan uitgaat dat ieder gezin, iedere relatie veel sterke en gezonde krachten bezit. Door omstandigheden die vaak te maken hebben met moeilijke gezinssituaties, moeilijke faseovergang vanwege verlies van werk, of ingewikkelde faseovergang van het gezin van de jonge kinderen naar de kinderen in de puberleeftijd, is het soms lastig om de gezonde krachten te zien en in te zetten. Door de gezonde kanten in de relaties weer naar boven te halen, blijkt dat mensen weer in staat zijn om weer meer te leren genieten van elkaar waardoor het lukt om elkaar weer te gaan steunen in plaats van elkaar steeds in het negatieve te bekrachtigen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om de relatie in de brede context van familieachtergrond, het netwerk en de vrienden te bekijken. Niet alleen word je gevormd door je gezin van herkomst en de ervaringen die je toen opdeed, het is steeds het belangrijkste voorbeeld dat je hebt meegekregen en van waaruit je nog steeds handelt. Wanneer je je bewust wordt van de oude patronen en de mogelijk niet meer functionerende oude oplossingen, komt er ruimte om nieuwe manieren te vinden om op een constructievere manier met elkaar om te gaan.

Opleiding

Na een master in de theologie bleek dat ik niet meer paste in de kerkstructuren en ben ik mij gaan omscholen in de reguliere hulpverlening. Na een opleiding maatschappelijk werk en de postdoctorale opleiding tot relatie- en systeemtherapeut, ben ik sinds 8 jaar geregistreerd lid bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie). Dit is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie. Lidmaatschapsnummer: NVRG-11838.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Lidmaatschapsnummer: 102503.

Aangesloten bij het TBNG (Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) en geregistreerd bij het RBNG (Register Beroepsoefenaren Gezondheidszorg) licentie nummer 204892R.

Opleiding EFT (Emotionally Focused Therapy), Gevorderd lid. 

Supervisie gevolgd om mij verder te specialiseren in de EFT-methodiek sinds september 2014 tot heden. 

Deelname aan intervisiegroepen om vakkennis op gebied van de relatie- en systeemtherapie op peil te houden.  

Werkervaring

Voor een overzicht van mijn werkervaring verwijs ik naar mijn  pagina.

Privacyverklaring

De volledige privacyverklaring kunt u lezen door op onderstaande 'lees meer' knop te klikken, of door de verklaring hier te downloaden (pdf).

Rechten van de cliënt

Fleur Prinsen is gebonden aan de beroepscode voor relatie- en gezinstherapeuten.

In het algemeen zal worden gehandeld volgens de regels omtrent het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de behandeling zoals beschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten. Daarbij zal op geen enkele manier misbruik worden gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie.

Specifiek houdt bovenstaande in dat zij geheimhoudingsplicht heeft over datgene wat binnen de spreekkamer besproken is. Verder wordt er een dossier gemaakt van de gevoerde gesprekken. U hebt inzage in dit dossier indien u dit wenst. Er wordt geen informatie vanuit deze gesprekken met derden gedeeld zonder dat hiervoor uitdrukkelijk door de cliënt toestemming is verleend.

Indien u een klacht hebt over het werk van uw therapeut, bespreek deze dan eerst rechtstreeks met Fleur Prinsen. Indien het niet lukt om de klacht tot tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot het RBNG. Dit bestaat uit een Register voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke gezondheidszorg. Binnen het RBNG functioneert een onafhankelijke tuchtcollege voor als je een klacht hebt over mij als zorgverlener.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrecht procedure. Via het telefoonnummer 0900-2437070 wordt u doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.

In een klacht moet staan:

Naam, adres en woonplaats van de klager.

Naam, voorletter en werkadres van de aangeklaagde. Verder een korte omschrijving van de klacht, zo veel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust. En tot slot een handtekening en dagtekening van de klager.

 

Ik ben lid van een geschillencommisie via het P3 NL.

Tarief

Individuele therapie: per sessie (45 minuten) € 90.

 

Relatie- of systeemtherapie: per sessie (90 minuten) € 110.

Voor mensen met een minimuminkomen (richtlijn: 120% van bijstandsnivo) kan indien nodig een aparte prijs worden afgesproken.

 

Vergoeding door de verzekering

De kosten van een consult kunnen worden vergoed door de meeste verzekeraars tot een bepaald maximum bedrag per jaar. Daarvoor is een aanvullende verzekering nodig.

De volgende verzekeringen geven recht op vergoeding: Aevitae, Anderzorg, Avéro Achmea, Besured, Bewuzt, CZ, CZdirect, DSW, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, FBTO, Ik, IZZ, IZA, Kiemer, Menzis, National Academic, OHRA, ONVZ, OZF, PMA, PNOzorg, Promovendum, United Consumers, Univé, Umc, VGZ, VvAA, ZEKUR en Zilveren Kruis.

Er zijn echter ook verzekeraars die geen vergoeding bieden. Dit zijn: Agis, Anno12, AZVZ (alleen Comfort Extra geeft wel een vergoeding), Bewuzt, De Amersfoortse, Ditzo, Hema, Ik!, Interpolis, Menzis (vergoeding alleen vanaf pakket 2 en 3), Prolife, Take care now (vergoeding alleen vanaf pakket t@ke 2 en 3), Zekur.nl (Gewoon Zekur geeft geen vergoeding), Gewoon Extra Zekur biedt wel een vergoeding, Zilveren Kruis (alleen vergoeding vanaf 2 sterren), Zorg en Zekerheid.

Navraag doen bij uw eigen verzekering is een goed idee. Zodoende kunt u van tevoren een indicatie krijgen van de kosten van de eigen bijdrage. Geef daarbij aan dat ik aangesloten ben bij de NVPA en vermeld mijn AGB-code. Persoonlijke AGB-code: 94-012745. AGB-code praktijk: 94(0)59975.

Per zorgverzekeraar verschilt de hoogte van de vergoeding. Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding.

Via de site van de NVPA kunt u informatie verkrijgen over mate van dekking door de individuele verzekering (http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html).

 

Aan de hand van de AGB-code kan bij de verzekering een declaratie worden ingediend.

Na afloop van het gesprek wordt van u gevraagd de rekening te betalen via de bij mij aanwezige pinautomaat.

Giro ING nummer: NL94 INGB 000 8045933

De Praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 563 397 63.